BeNeLiga

Discussion in 'The Netherlands' started by Tombo, Jun 1, 2003.

 1. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  What you think of the idea?
   
 2. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  How about some scenarios?

  18 team league, with 9 teams from Belgium and 9 teams from Netherlands.

  Second division is also 9 and 9, top 2 go up, bottom 2 go down.

  There you go.

  Now lets get some comments.

  [I'm sure this has been done before, but I figured I'd offer this again]
   
 3. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Just start with an equal number of teams of each country. But from then it should be totally free. So if 4 Belgian clubs should relegate because they're the 4 last teams, they should all relegate. So no nonsense of 2 Dutch and 2 Belgian clubs have to relegate.
   
 4. Oscar

  Oscar Member+

  Nov 30, 2001
  Holland
  Club:
  Real Madrid
  Nat'l Team:
  Spain
  Why? would be the first question.

  The extra funds from tv money and the such would probably be minimal for such a drastic change. You're not really injecting the league with many quality teams either, maybe two or three, which aren't even at the level of the Dutch big three in my opinion. So you're basically adding more teams who will compete for the UEFA Cup spots (which half the Dutch league already does)

  Who would benefit from this?

  Not the Dutch teams at the bottom of the league, who will pretty much get 'relegated' because of this. Not the sub-top Dutch teams who would have even more competition than they already do now for those UEFA Cup spots. Not the Eerste Divisie teams who will play in an even lower league, who might not be able to exist as professional teams afterwards (Dutch 2nd division money > Bene 3rd division money?) That's a big chunk of Dutch football right there.
   
 5. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  It will bring up the level of the teams, because it's a stronger competition and that way they will do better in Europe. No easy 6-0 wins anymore so it's nicer to see. Now it's only Ajax, PSV and Feyenoord at the top but Anderlecht and Club Brugge should be added then.
   
 6. AFCA

  AFCA Member

  Jul 16, 2002
  X X X rated
  Club:
  AFC Ajax
  Nat'l Team:
  Iran
  It might add a bit, but I have no idea actually.

  If done carefully, it might be a good idea. But it might just as well cause even more trouble for the smaller teams.
   
 7. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  It would be very hard to determine how this would work, and with TV money drying up - it probably won't happen.

  What might be a good start is the BeNel Cup - and have the teams compete for a Cup.
   
 8. RutgerB

  RutgerB New Member

  Jul 7, 2000
  occupied Dietsland
  Yeah yeah In dutch im sorry... not :p

  De BeNeLiga : Een grensoverschrijdende competitie, die gerant staat voor een bredere top, een grotere sub top en voor meer geld.

  De relatiteit leert echter dat Feyenoord, Ajax en PSV een stel financiële dwergen adopteren; waar de Nederlandse top 3 een begroting heeft van elk ruim 50 miljoen euro is die van Anderlecht 'maar' 25 miljoen en die van Brugge, Gent en Genk komt uit op een jaarbesteding van 15 miljoen, wat gelijk is aan die van Sc Heerenveen.

  Bij een samenvoeging zou de top dus maar met één club verbreed worden, de rest zou in de subtop belanden. Dus sportief is het een kleine stap vooruit en dan vooral een stap vooruit in de consistentie van kwalitieve tegenstanders. Daartegen zullen de wedstrijden wel interessanter zijn en heeft elke club een groter lokale fanbase voor toegangskaartjes, door het weg vallen van lokale concurrenten, en wordt het merchandising gebeid vergroot met bijna 200%.

  Bedenking zijn er wel want welke ploegen spelen speler er dan Champions League ?
  Wordt het voor de Belgische clubs niet moeilijker om tot deze geldmachine door te dringen ?
  Daar tegenover staat wel weer dat de meerderheid van de clubs tegenwoordig al op voorhand is uitgeteld in Europa en dat de samenvoeging gerant staat voor meer kwalitieve tegenstanders, waardoor de Europese gekwalificeerden van een hoger niveau zouden moeten zijn.

  Maar meer kwaliteit in de top hoeft niet gerant te staan voor meer punten op de coefficentie lijst van de UEFA welke het aantal CL plaatsten bepaald. Want als de punten van beide landen ,net als de clubs, worden samengevoegd en dan gedeeld door 2 verliest Nederland 1 of 2 plekken op de lijst fysiek gezien zou er niks veranderen want deze blijven 2 CL plekken bieden. Wel zou het gat groter worden met de 3 CL plekken maar met betere ploegen in Europa zal dan ook weer meer punten op moeten leveren.

  Maar het grootste vraagstuk blijft wel: welke clubs zouden hiervoor in aanmerking moeten komen ? En hoe moet de degradatie/promotie in werking gaan ? En hoeveel clubs zouden er elke land moeten vertegenwoordigen, en moet dit aantal vast blijven door de jaren heen ? en en en....
   
 9. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  En nu nog vertalen in het Engels ;)

  -

  And now translate it to English ;)
   
 10. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  Re: Yeah yeah In dutch im sorry... not :p

  How do you guys speak that without hurting yourselves?

  :D
   
 11. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  We learn to live with it ;)
   
 12. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States

  I tried to speak it on my last trip in 2000, I thought I was going to choke a few times.
   
 13. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Re: Yeah yeah In dutch im sorry... not :p  De Be(e, as in a from a-b-c)-Nuh-Lee-cha : uhhn chrens-over-schraai-dun-duh kohm-puh-tee-tsee,


  Try it :D
  BTW: All those 'g/ch' are prenounced as a real, hard, Dutch G :D
   
 14. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  I went to Schevenegen or whatever and my friends live in Gorinchem.
   
 15. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Could you say 'Scheveningen' and 'Gorinchem' clearly? :D
   
 16. RutgerB

  RutgerB New Member

  Jul 7, 2000
  occupied Dietsland
  And now back ontopic !

  Wie zijn eigendommen verwaarloost, kan erop rekenen dat ze in verval raken. De moedertaal behoort tot uw persoonlijk eigendom. Zonder uw moedertaal kunt u niet of slecht met uw landgenoten communiceren. U spreekt en schrijft immers in die taal. Nu is het zo dat wij Nederlanders een aardig woordje over de grens spreken. Echter, dat dit de teloorgang van onze moedertaal in de hand werkt, is ten hemel schreiend. Om nu de kwaliteit van het taalgebruik te waarborgen, moet er zorg worden besteed aan de lieve moeder-taal. Dit kan onder meer gebeuren door zo veel mogelijk aspecten ervan te bestuderen. De installatie van een commissie van Puriteinen is hiermee eveneens gerechtvaardigd. Daar slechts weinigen de moeite nemen hun taaluitingen voor eigen rekening te nemen (‘Microsoft ken ook spellen’), of de tijd daarvoor vrij denken te kunnen maken, hebben wij als Puriteinen ons de moeite getroost dit artikel te schrijven om te zeggen waar het op staat en de vinger op de wonde te leggen.

  Barbarisme
  Het meest in het oog springende fenomeen van de huidige tijd is wel wat genoemd wordt het barbarisme: het overnemen van constructies die niet tot het taaleigen van de eigen taal behoren: anglicisme, gallicisme, germanisme, graecisme, enz. Het krenkt onze ziel te moeten constateren dat de Engelse taal haar greep op het Nederlands de laatste jaren aanzienlijk verstevigd heeft. Dat dit in de hand wordt gewerkt door het Internet behoeft geen relaas. Woorden die in het Nederlands van oudsher aan elkaar geschreven worden, zijn onder invloed van het Engels losgekoppeld. Zo spreekt men tegenwoordig liever over ‘studenten verenigingen’ dan over studentenverenigingen . Het gaat hier om samengestelde woorden, i.e. een combinatie van woorden die ook zelfstandig geschreven voorkomen. De regel is dat samenstellingen aaneengeschreven worden, benevens enkele uitzonderingen, waar we hier niet verder op in zullen gaan.
  Een typisch voorbeeld van een anglicisme, dat regelmatig gehoord wordt en waar elke oprechte Nederlander van zou moeten walgen, is de vraag ‘wat is de tijd?’. De ergernis die telkens weer ontstaat over het oneigenlijke gebruik van het woord ‘starten’, zullen we hier maar onbesproken laten, beseffend dat de strijd tussen het anglicistische 'starten' en ons eigen 'beginnen' reeds verloren is.

  Buitenlandse uitdrukkingen
  Het gebruik van uitdrukkingen uit vreemde talen is zeer geliefd bij met name het intellectuele deel van het Nederlandse volk en op zich is daar niet zo veel mis mee. Maar laten we in vredesnaam weten wat we zeggen! Het Latijnse ‘amicae amicique’ wordt binnen de VGST (en haar zusters) zo onnoemelijk vaak foutief gebruikt, dat het de spuigaten begint uit te lopen. Bovendien pleiten wij ervoor, vreemde uitdrukkingen enkel en alleen te ontlenen aan mooie talen, d.w.z. niet aan het Duits. Dus met het gebruik van ‘überhaupt’, ‘an sich’, ‘im Frage’ en meer van dit soort vreselijke termen is het voor eens en voor altijd afgelopen.
  Wat enigszins in de lijn ligt met het voorgaande is het ‘vernederlandsen’ van de Engelse taal. Voorbeelden hiervan te over in de eerste Kleintjes van dit jaar. Om eens enkele te noemen: ‘lezergemen’, ‘prees en preejer’ en ‘geupdeet’. Op deze wijze komen we van Scylla in Charybdis en bovendien is het taalverloedering ten voeten uit en het moet derhalve een halt toegeroepen worden.

  Spreekwoorden en gezegden
  Eens te meer geldt dat velen de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Het verschil tussen een spreekwoord en een gezegde is voor een jammerlijk groot deel van de Nederlanders zelfs volslagen in nevelen gehuld. Kenmerkend voor een spreekwoord is de onveranderlijkheid van formulering en woordkeus. Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een mededelingszin met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (als er een persoonsvorm aanwezig is). Het is een uitspraak met een algemene levenswijsheid, een bevestiging van de orde der dingen. Het is een gebrek aan respect voor uw voorvaderen om deze wijsheden, en daarmee de taal zelf, opnieuw uit te vinden. Deze opvatting is niet die van een bekrompen conservatief. Progressie is mogelijk door een nieuwe, originele uitdrukking te vinden.
  Een gezegde is een vaste verbinding van woorden met figuurlijke betekenis, die geen werkwoord bevat en dus op zichzelf nooit een zin vormt. Daarnaast bestaan er in het Nederlands nog zogenaamde zegswijzen. Deze kunnen wél een zin vormen (in tegenstelling tot gezegden), en het onderwerp en de werkwoordstijd kunnen aangepast worden (dit in tegenstelling tot spreekwoorden). Helaas zijn er mensen die er plezier in scheppen om allerlei spreekwoorden, gezegden en zegswijzen te verbasteren en op deze wijze het Nederlandse cultuurgoed overboord gooien. Deze mensen behoren tot de schandelijksten onder de cultuurbarbaren en hun zou eigenlijk het recht tot publiceren ontnomen moeten worden.

  Slotoverweging
  Een clinicus zou kunnen beweren dat het spreken van taal in feite niets anders is dan het teweegbrengen van luchttrillingen in de vorm van geluidsgolven die meteen nadat ze geuit zijn spoorloos verdwijnen, ontastbaar, onzichtbaar, ongrijpbaar. Doch wie enig taalgevoel heeft, weet dat hier meer aan de hand is. Taal is bedoeld om veelzeggende stiltes mogelijk te maken, de parnassus te bestijgen en vrouwen te versieren.

  Amicae et amici, hoe betreurenswaardig, nee sterker, hoe hemeltergend is het dat onze moedertaal verloedert in een zo ras tempo als we heden ten dage kunnen waarnemen. Van de huidige publicerende generatie hoeven we geen heil te verwachten. Een citaat uit een krant: ‘...die als eersten de spits hadden afgebeten’ , spreekt in dit verband boekdelen. Behalve het gebruik van een verkeerd lidwoord, is hier sprake van een pleonasme van de buitencategorie. Door de wijziging in de spellingregels kunnen we ook het leeuwendeel van de literatuur niet meer vertrouwen. Gezien de vele taalfouten, waarmee elk Kleintje weer behept is, is ook de situatie voor de toekomst zorgelijk. Om maar te zwijgen van het A4-tje dat van de Culture Club afkomstig was en waar meer dan twintig taal- en spelfouten in werden ontdekt.
  Wie prijs stelt op zogenoemd correct Nederlands of op mooi Nederlands of op begrijpelijk Nederlands; wie meer wil weten over de culturele schat, het biologische raadsel en de maatschappelijke conventies die zijn moedertaal omgeven, kortom: wie zijn harde schijf niet vertrouwt, heeft woordenboeken nodig, grammatica's, taaladviezen, informatie over het onderzoek naar taal in het algemeen en zijn moedertaal in het bijzonder. Wie taal wil gebruiken volgens geaccepteerde normen, heeft niet genoeg aan zijn eigen taalgevoel. Daar moet voor gewerkt worden, willen we althans het moment uitstellen dat iedereen in Europa Europees dient te spreken en het antwoord gegeven is op de vraag komme de gekke vaches problema in der mundo definitly resolveren.

  De Puriteinen

  Bron weet ik niet meer :)

  And now back ontopic !
   
 17. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  Took a few tries on the first, but got Horkum down.
   
 18. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Re: And now back ontopic !

  hoi :)
   
 19. RutgerB

  RutgerB New Member

  Jul 7, 2000
  occupied Dietsland
  Re: Re: And now back ontopic !

  I was scrapping my throat to unleash hell over you, but suddenly I saw that one of your three interests is korfbal… which frankly did all the work for me.

  If you pronouns it as you write it your in deep uhh.. Problems.
  Its 'Gorinchem', now lets practisse leter by leter.
  G like the greetings.
  o like the Fork
  r like a pirate saying arrrr
  i like e
  n like n
  c like clearing your troath thus grrrr, but not whit a deep sound
  h like gasping for air huhhh in a high voice
  e like well forget this letter
  m like umm

  Now try it record it and I’ll rate it.. go !

  gor-i(n)-ch(e)m
   
 20. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Re: Re: Re: And now back ontopic !

  Good... :)
  Where so you play/what division/what team? :D
   
 21. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  Re: Re: Re: And now back ontopic !

  I started out like that, but the locals told me to pronounce it like they did.
   
 22. RutgerB

  RutgerB New Member

  Jul 7, 2000
  occupied Dietsland
  Re: Re: Re: Re: And now back ontopic !

  Im playing korfbal in the SGP team, its realy fun, stoping and waving and stoping and waving and stoping and waving oh and of course trowing the ball like an idote.
   
 23. Tombo

  Tombo New Member

  May 31, 2003
  Krimpen, Holland
  Professional korfbal I see ;)
   
 24. RutgerB

  RutgerB New Member

  Jul 7, 2000
  occupied Dietsland
  Re: Re: Re: Re: And now back ontopic !

  Im sorry thats no excuse Im afraid I must F you, F as a grade F not as... never mind its my sick mind.
   
 25. panicfc

  panicfc Member+

  Dec 22, 2000
  In my chair, typing
  Nat'l Team:
  United States
  Re: Re: Re: Re: Re: And now back ontopic !

  I think you should give my hosts the "F", I did what I was told:D
   

Share This Page